ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 1.01-31.12

ДОКЛАД БЮДЖЕТ 2019

Доклад за прилагане на ПМС334 за периода януари юни

ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕ ЯНУАРИ- ЮНИ (1)

Доклад за прилагане на пмс за периодаянуари-март 2019

ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕ ЯНУАРИ- МАРТ (2)

Бюджет за 2019 година

БЮДЖЕТ ЗА 2019

БЮДЖЕТ 1-01-30.09.2019

БЮДЖЕТ -1.01-30.09

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕННЧУЦИ,МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

OBJAVA PLOD I MLJAKO

ДОКЛАД БЮДЖЕТ 2018 ГОДИНА

доклад бюджет януари

БЮДЖЕТ ДО 30.09.2018

BUJET DO 30.09

Доклад за бюджета за периода 01.01 до 31.12.2017

BUJET

СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА УЧИЛИЩЕТО 2017-2918

СПОРТЕН КАЛЕНДАР