ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕННЧУЦИ,МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

OBJAVA PLOD I MLJAKO

ДОКЛАД БЮДЖЕТ 2018 ГОДИНА

доклад бюджет януари

БЮДЖЕТ ДО 30.09.2018

BUJET DO 30.09

Доклад за бюджета за периода 01.01 до 31.12.2017

BUJET

СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА УЧИЛИЩЕТО 2017-2918

СПОРТЕН КАЛЕНДАР

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

СТРАТЕГИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛНИК

ДОКЛАД ЗА БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО (1януари – 31март 2016 г.)

CCF16052016_00000

СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2015-2016

DSC01679

СПОРТЕН КАЛЕНДАР

СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2014-2015

спортен календар

DSC01679