МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО

video-44b02abf2aa4cf5014ab1357528a4ec1-V

video-80b40bb7c40caf6f36043bdb2efc82d7-V

video-2910ada378f6e0ffb3c8be96cf5c412d-V

video-761139ebddd2f64e46b9ff23eb5f7155-V

video-db9637934704931ef408847a37a2928c-V

video-dc86a369b949d59a008b602cd729d48c-V

ЗА БЪДЕЩИТЕ ОСМОКЛАСНИЦИ

ДИПЛЯНА 1

ДИПЛЯНА 2

ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС

ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2020-21

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ СРОК 2020-2021

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ СРОК

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА