Учители

005

Мария Никифорова- Директор

Дияна Митева - учител по български език и литература

Юлия Веселинова-учител по български език и литература

Донка Захариева - учител по изобразително изкуство

Димитър Димитров - учител по история

Ивелина Иванова - учител по биология,химия и английски език

Галина Йорданова - учител по математика

Светла Иванова - учител по руски език

Даниела Кънчева – учител начален курс

Светла Марчева- учител начален курс

Мария Димиева - учител начален курс

Марияна Величкова -учител начален курс

Христина Христова – възпитател начален курс

Румяна Николова - възпитател начален курс

Румяна Терзиева - възпитател начален курс

Анка Карагеоргиева - възпитател начален курс

Яна Стойкова – учител теоретично обучение VIII_IX клас

Христо Мирчев-възпитател VI-VIIклас

Христина Димитрова-възпитател V клас

Красимира Стойкова-училищен психолог