Учители

10665224_10202784622636141_1495962429761374360_nЙонко Петров – Директор

Мария Никифорова - учител по български език и литература

Донка Захариева - учител по изобразително изкуство

Димитър Димитров - учител по история, български език и литература

Ивелина Иванова - учител по биология,химия и английски език

Галина Йорданова - учител по математика

Светла Иванова - учител по руски език

Минка Златева – учител начален курс

Светла Марчева- учител начален курс

Мария Димиева - учител начален курс

Марияна Величкова -учител начален курс

Анка Карагеоргиева - ръководител подготвителна група

Румяна Николова - възпитател начален курс

Румяна Терзиева - възпитател начален курс

new

Яна Стойкова – възпитател начален курс

Христо Мирчев-възпитател V-VIII клас