Обществен съвет

1.Ася Савова Иванова -председател,представител на родителите

2.Роза Антонова Атанасова-представител на родителите

3.Магдалена Найденова Кънчева – представител на родителите

4.Христо Николаев Захариев- представител на финансиращия орган

Резервни членове на Обществения съвет:

Зейнеп Юсеинова Дахилова-представител на родителите

Христина Юлиянова Димитрова-представител на родителите

Коментирай