Контакти

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“

Адрес: 5085 с. Майско
ул. Първа No 30a
община Елена
област Велико Търново

Тел. / факс: (+359) (6155) 639

e-mail: ou_maysko@abv.bg