История

group_pic_bwДенят бил 17 декември 1946 година. Жителите на Тузлу Алан (днешното с. Майско, община Елена) изпратили молба до Министерството на просвещението за разрешение в селото да бъде открито смесено училище. Молбата им била чута. Не след дълго, с помощта на управата и местното население, училището е открито.

Първоначално то се помещавало в къщата на Георги Йорданов, а впоследствие е преместено в сградата на бившата дърводелска фабрика на братята Арнаудови.

Първият учител е Стойко Георгиев Стайков от близката до гр. Елена махала Стаматевци. Постепенно се разкриват още паралелки. През учебната 1948 / 1949 година за главен учител е назначена Желяза Димитрова, а за директор – Еленка Кацарова, която заема тази длъжност до 1953 година.

През 1965 – 1966 година е построена нова двуетажна просторна сграда, в която училището се помещава и до днес.