БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2021 ГОДИНА

УЧАСТИЕ В НОВ ПРОЕКТ

На нашето училище му предстои участие в проект „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“                Със средства от проекта ще бъдат закупени лаптопи и таблети за учителите и учениците от училището.

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ 2020-2021

През учебната 2020-2021 година в Обединено училище „ Отец Паисий“ с. Майско са сформирани осем групи по проект „ Подкрепа за успех“
1.БЕЛ 1 клас   с ръководител  Мариана Величкова
2.Български език 4 клас с ръководител Мария Димиева
3. Български език 5 клас с ръководител Юлия Веселинова
4. Език свещен с ръководител Дияна Митева
5. Забавен английски език с ръководител Ивелина [...]

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯТ ДЕН

И в новата 2020-2021 учебна година нашето училище продължава работата по проект ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН.Групите вече са три, а ръководители са госпожа Светла Марчева,госпожа Мариана Величкова и госпожа Дияна Митева.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ 2020-2021

СТРАТЕГИЯ

УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ В УСЛОЖНЕНА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА

УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА ОТ 1 ЯНУАРИ ДО 30 СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА

БЮДЖЕТ -1.01-30.09

Седмично разписание за учебната 2020-2021

Седмично разписание

Нашето училище в проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

ПРОЕКТ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 1.01-30.06. 2020

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 1.01.-30.06